Kulturna diplomatija i identitet Srbije


Kulturna diplomatija i identitet Srbije

Référence: 15_02_019
25,00


/ Ljiljana Rogač Mijatović / | 978-86-82101-52-9 | Clio / | 2014 | 176 s. | Beograd /

Plus d'informations sur le produit

Verlag Clio / Clio /
Autor Ljiljana Rogač Mijatović / Ljiljana Rogač Mijatović /
Stadt Beograd / Beograd /
Seiten 176 s.
ISBN 978-86-82101-52-9
Detail Polazeći odpitanja: Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije? Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu. Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike. koja bi bila izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva.Put jačanja pozicija kulture i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi u afirmaciji institucija elitne i nacionalne kulture,ali i savremenog stvaralaštva. /// ///

Parcourir également ces catégories : Serbie, Histoire moderne