Iluzija Evropske unije

Référence: 16_08_024
32,00


Iluzija Evropske unije / Miša Đurković / Miša Đurković | 978-86-6343-052-5 | Catena Mundi / Catena Mundi | 2015 | 278 S. | Beograd / Beograd

Plus d'informations sur le produit

Verlag Catena Mundi / Catena Mundi / Catena Mundi
Autor Miša Đurković / Miša Đurković / Miša Đurković
Stadt Beograd / Beograd / Beograd
Seiten 278 S.
ISBN 978-86-6343-052-5
Detail Analizirajući jedan broj važnih tema kao živih i otvorenih pitanja evropske integracije, Miša Đurković je sačinio tematsku celinu ne pretendujući da bude iscrpan u izboru predmeta analize. U fokusu njegovog interesovanja stoje pitanja porekla, uticaja i krize Evropske unije. Drugim rečima njega zanima Unija kao određeni problemski sklop, kao pitanje moći, nadmoći i nemoći ove tvorevine u istorijskoj dijahroniji Evrope od Drugog svetskog rata i u savremenoj sinhroniji unutrašnje krize njenog poretka /// ///

Parcourir également ces catégories : Serbie, Politique, Histoire moderne