Imprimer

Philosophie

Philosophie


Affichage par page
Trier par
61 - 90 sur 110 résultats
Référence: 17_27_054
Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем / O. H. Danyl’jan / О. Г. Данильян | 978-966-458-994-6 | Pravo / Право | 2016 | 488 S. | Charkiv / Харків
37,00
Référence: 19_15_036
Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості / Synycja, Andrij Stepanovyc / Синиця, Андрій Степанович | 978-617-10-0370-5 | L’vivs’kyj nacional’nyj universytet imeni Іvana Franka. Іstorycnyj fakul’tet / Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний факультет | 2017 | 446 S. | L’viv / Львів
34,00
Référence: 19_07_018
Вибрані твори митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937). Томи 1 - 6 / Vasyl’ Lypkivs’kyj / Василь Липківський | 978-966-02-8621-4 | Ukrajins’ki propileji / Українські пропілеї | 2018 | 2342 S. | Kyjiv / Київ
336,00
Référence: 19_07_019
Ноосфера / Liscytovyc L.І. / Ліщитович Л.І. | 978-617-7748-19-8 | Lira-K / Ліра-К | 2019 | 308 S. | Kyjiv / Київ
36,00
Référence: 19_07_020
Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту / Chamitov N.V. / Хамітов Н.В. | 978-966-373-471-2 | KNT / КНТ | 2017 | 394 S. | Kyjiv / Київ
42,00
Référence: 19_07_006
Философско-антропологические эссе / Chamitov N.V. / Хамитов Н.В. | 978-966-373-860-4 | KNT / КНТ | 2018 | 284 S. | Kiev / Киев
29,00
Référence: 17_28_045
Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід / Kudrjavceva N.S. / Кудрявцева Н.С. | 978-966-489-413-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2017 | 460 S. | Kyjiv / Київ
33,00
Référence: 18_16_024
Культура. Діалог культур / Bibler, Volodymyr / Біблер, Володимир | 978-966-378-569-1 | Duch i Litera   / Дух і Літера   | 2018 | 368 S. | Kyjiv / Київ
31,00
Référence: 18_14_008
Ucrainica Mediaevalia / / | 978-966-02-8557-6 (Vol.I) 978-966-02-8556-9 | Іnstytut ukrajins’koji archeohrafiji dzereloznavstva im. M. S. Hrusevs’koho, Іnstytut filosofiji imeni H. S. Skovorod / Інститут української археографії джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут філософії імені Г. С. Сковород | 2018 | 216 S. | Kyjiv / Київ
34,00
Référence: 17_07_026
Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності / Borysevs’kyj, Myroslav Josypovyc / Боришевський, Мирослав Йосипович | 978-617-572-001-1 | Akademvydav / Академвидав | 2010 | 416 S. | Kyjiv / Київ
29,00
Référence: 19_11_004
Філософські твори : у 3 т. Т. 2.  Натурфілософські праці / Stefan Javors’kyj. / Стефан Яворський. | 5-12-001691-Х; 978-617-10-0480-1 | LNU im. І. Franka / ЛНУ ім. І. Франка | 2018 | 768 S. | L’viv / Львів
46,00
Référence: 19_03_043
Великий киевлянин Николай Бердяев  / Savel’eva, M. Ju. / Савельева, М. Ю. | 978-617-7621-15-6 | Izdatel’skij dom Dmitrija Burago / Издательский дом Дмитрия Бураго | 2018 | 532 S. | Kiev / Киев
33,00
Référence: 19_09_005
Гібридна війна: in verbo et in praxi / R. O. Dodonov / Р. О. Додонов | 978-966-924-507-6 | Nilan / Нілан | 2017 | 411 S. | Vinnycja / Вінниця
46,00
Référence: 19_06_016
Філософська думка західної української діаспори ХХ століття: ідеї та постаті / S. L. Josypenko / С. Л. Йосипенко | 978-966-00-1631-6 | Naukova dumka / Наукова думка | 2018 | 272 S. | Kyjiv / Київ
36,00
Référence: 17_25_050
Довіра. Гідність. Милосердя. Успенські читання / Kostjantyn Syhov. / Костянтин Сигов. | 978-966-378-553-0 | Duch i Litera   / Дух і Літера   | 2017 | 352 S. | Kyjiv / Київ
29,00
Référence: 17_07_019
Духовна синергетика рідної мови : Лінгвофілософські нариси / Bacevyc, Florij / Бацевич, Флорій | 978-966-580-288-4 | Vydavnycyj centr "Akademija"   / Видавничий центр "Академія"   | 2009 | 192 S. | Kyjiv / Київ
24,00
Référence: 12_14_011
Jeskiljev V. / Єшкілєв В. | 978-966-580-382-9 | Akademvydav / Академвидав | 2012 | 248 S. | Kyjiv / Київ
24,00
Référence: 17_08_011
Писемність як політичний феномен: зміст, атрибути, форми репрезентації (на прикладі дослідження писемної спадщини Київської Русі) / Kyrycok O.B. / Киричок О.Б. | 978-617-7457-02-01 | Ukrajins’kyj Centr duchovnoji kul’tury / Український Центр духовної культури | 2016 | 311 S. | Kyjiv / Київ
32,00
Référence: 15_06_021
Філософська думка в Україні : біобібліографічний словник / V. S. Hors’kyj / В. С. Горський | 966-7671-51-8 | Pul’sary / Пульсари | 2002 | 244 S. | Kyjiv / Київ
32,00
Référence: 12_33_012
Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект / Іryna Jurijivna Skic’ka / Ірина Юріївна Шкіцька | 978-966-489-138-4 | Vyd. dim Dmytra Buraho / Вид. дім Дмитра Бураго | 2012 | 440 S. | Kyjiv / Київ
33,00
Référence: 17_15_003
Жага свободи / Vallje, Vira / Валлє, Віра | 978-611-01-0872-0 | Vydavec’ Oleh Filjuk / Видавець Олег Філюк | 2017 | 309 S. | Kyjiv / Київ
32,00
Référence: 17_07_021
На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму / Nesteljejev M.  / Нестелєєв М.  | 978-966-572-050-9 | Akademvydav / Академвидав | 2013 | 256 S. | Kyjiv / Київ
26,00
Référence: 12_14_008

P. M. Kraljuk / П. М. Кралюк | 978-966-8770-95-1 | Tverdynja / Твердиня | 2007 | 164 S. | Luc’k / Луцьк

24,00
Référence: 16_15_003

Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття / Oleh Sepetjak / Олег Шепетяк | 978-966-02-7250-7 | Viddilennja relihijeznavstva Іn-tu filosofiji im. H.S. Skovorody / Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди | 2014 | 345 S. | Kyjiv / Київ

34,00
Référence: 16_30_022
Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства / A. Jevromolenko, O. Lazorenko, O. Vjedrov ta in. / А. Євромоленко, О. Лазоренко, О. Вєдров та ін. | 978-966-00-1492-3 | Іnstytut filosofiji im. H. S. Skovorody, Naukova dumka / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди, Наукова думка | 2016 | 304 S. | Kyjiv / Київ
29,00
Référence: 16_39_036
«Культурное пограничье» Льва Шестова / Pod red. Aljaeva G. E., Savel’evoj M. Ju., Suchodub T. D. / Под ред. Аляева Г. Е., Савельевой М. Ю., Суходуб Т. Д. | 978-966-489-351-7 | Izdatel’skij dom Dmitrija Burago / Издательский дом Дмитрия Бураго | 2016 | 376 S. | Kiev / Киев
29,00
Référence: 16_39_031
Пережите-перечитане / Bohdan Djacysyn / Богдан Дячишин | 978-617-605-036-0 | Jaroslaviv Val / Ярославів Вал | 2016 | 264 S. | Kyjiv / Київ
25,00
Référence: 17_07_032
Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди Автор / Uskalov Leonid / Ушкалов Леонід | 978-966-378-495-3 | Duch i Litera / Дух і Літера | 2017 | 368 S. | Kyjiv / Київ
28,00
Référence: 16_09_012
Моя Сковородиана / A. K. Caplygin / А. К. Чаплыгин | 978-966-2732-37-5 | Lider / Лидер | 2015 | 288 S. | Char’kov / Харьков
28,00
Référence: 17_11_023
Симулякры «Новороссии» / Jurij Anatol’evic Iscenko / Юрий Анатольевич Ищенко | 978-966-02-290-X | CGO NANU / ЦГО НАНУ | 2015 | 146 S. | Kiev / Киев
18,00
61 - 90 sur 110 résultats