Imprimer

Linguistique

Linguistique


Affichage par page
Trier par
61 - 90 sur 159 résultats
Référence: 13_12_015
Беларуская драматургія канца ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя : жанрава-стылёвыя тэндэнцы / F. V. Drabenja / Ф. В. Драбеня | 978-985-518-672-5 | BDU / БДУ | 2012 | 119 S. | Minsk / Мінск
24,00
Référence: 12_40_064
Слоўнік Свабоды / / | 978-0-9298-46-1 | Radye Svabodnaja Europa-Radye Svaboda / Радыё Свабодная Эўропа-Радыё Свабода | 2012 | 517 S. | Minsk / Минск
26,00
Référence: 12_36_013
Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі / / | 978-985-6928-55-3 | Nac. centr pravavoj іnfarmacyі Respublіkі Belarus’ / Нац. цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь | 2012 | 144 S. | Minsk / Минск
18,00
Référence: 13_12_004
Буквар у жыцці нашых продкаў / Susa Ales’ / Суша Алесь | 978-985-6879-83-1 | Nacyjanal’naja bіblіjateka Belarusі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі | 2012 | 106 S. + 156 S., Schuber | Minsk / Мінск
86,00
Référence: 13_06_019
Беларуская журналістыка : падручнік / A. H. Sluka / А. Г. Слука | 978-985-518-505-6 | BDU / БДУ | 2012 | 448 S. | Minsk / Мінск
41,00
Référence: 13_12_017
Беларуская мова / Bohdan V. M., Verdys N. V., Ramanouskaja N. Ja / Богдан В. М., Вердыш Н. В., Раманоўская Н. Я | 978-985-01-1016-9 | Belarus’ / Беларусь | 2013 | 247 S. | Minsk / Мінск
25,00
Référence: 13_12_014
Сучасная беларуская мова : вучэб.-метад. комплекс / Z. Ja. Belakurskaja, A. A. Radzevіc / Ж. Я. Белакурская, А. А. Радзевіч | 978-985-518-649-7 | BDU / БДУ | 2012 | 223 S. | Minsk / Мінск
25,00
Référence: 13_12_020
Восточнославянская семантическая аксиология (вера, надежда, любовь) / O. V. Gerasimovic / О. В. Герасимович | 978-985-08-1520-0 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2013 | 245 S. | Minsk / Мінск
24,00
Référence: 13_06_020
Беларуская тэрміналогія / Krasnej, Vіktar Pjatrovіc / Красней, Віктар Пятровіч | 978-985-518-474-5 | BDU / БДУ | 2011 | 216 S. | Minsk / Мінск
27,00
Référence: 13_06_040
Беларуская лацінамоўная паэма : позні Рэнесанс і ранняе Барока / Z. V. Nekrasevіc-Karotkaja / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая | 978-985-518-545-2 | BDU / БДУ | 2011 | 231 S. | Minsk / Мінск
25,00
Référence: 19_27_025
Фэмінізацыя беларускай мовы. Сацыялінгвістычнае дасьледваньне / Harbackі, Uladzіslau / Гарбацкі, Уладзіслаў | 978-9955-578-21-5 | Tavarystva belaruskaj kul’tury U Lіtve   / Таварыства беларускай культуры Ў Літве   | 2019 | 192 S. | Vіl’nja / Вільня
28,00
Référence: 13_06_042
Беларускія СМІ ў лагасферы нацыянальнай культуры / V. M. Samusevіc / В. М. Самусевіч | 978-985-518-731-9 | BDU / БДУ | 2012 | 163 S. | Minsk / Мінск
23,00
Référence: 12_47_015
Беларуская мова. Прафесійная лексіка для педагогаў / Dzjatko D.V., Zabastanskaja A.І., Loban’ N.P. і іns. / Дзятко Д.В., Забаштанская А.І., Лобань Н.П. і інш. | 978-985-01-0990-3 | Belarus’ / Беларусь | 2012 | 232 S. | Minsk / Минск
23,00
Référence: 12_47_018
Марфаналогія словазмянення і словаўтварэння сучаснай беларускай мовы / V. P. Rusak / В. П. Русак | 978-985-08-1447-0 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 429 S. | Minsk / Минск
32,00
Référence: 13_28_012
Граматычны слоўнік дзеяслова / Rusak V.P. / Русак В.П. | 978-985-08-1518-7 | Belorusskaja nauka / Белорусская наука | 2013 | 1151 S. | Minsk / Минск
46,00
Référence: 19_05_005
Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына / Jarusevіc, A. V. / Ярушэвіч, А. В. | 978-985-08-2373-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2018 | 351 S. | Mіnsk / Мінск
34,00
Référence: 18_11_013
Русско-белорусский словарь сравнений / Volodina T.V., Mokienko V.M. / Володина Т.В., Мокиенко В.М. | 978-985-08-2312-0 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2018 | 811 S. | Minsk / Минск
42,00
Référence: 13_31_024
Хай так: вершы / Іvascanka A. / Івашчанка А. | 978-985-7021-08-6 | Knihazbor / Кнiгазбор | 2013 | 124 S. | Mіnsk / Мінск
14,00
Référence: 16_21_004
Беларуская дыялекталогiя. Матэрыялы i даследваннi. Выпуск 4. 2016 / / | 2219-9675 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2016 | 404 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
42,00
Référence: 17_13_014
Слоўнік асабовых уласных імён / Zavaljunjuk U.M., Ramancevіc V.K. / Завалюнюк У.М., Раманцэвіч В.К. | 978-985-03-2743-7 | Narodnaja asveta / Народная асвета | 2017 | 386 S. | Minsk / Мінск
26,00
Référence: 17_13_015
Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы. Больш за 117 000 слоў / Rusak V.P., Hecevіc Ju.S., Lysy S.І. / Русак В.П., Гецэвіч Ю.С., Лысы С.І. | 978-985-08-2128-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2017 | 424 S, Grossformat | Minsk / Мінск
52,00
Référence: 16_34_002
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / І.L. Kapylou / І.Л. Капылоў | 978-985-11-0937-7 | Belaruskaja Encyklapedyja іmja P. Broukі / Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі | 2016 | 968 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
64,00
Référence: 14_21_031
Сопоставительное описание русского и белорусского языков. Словообразование / A.V.Andreeva / А.В.Андреева | 978-985-08-1690-0 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2014 | 486 S. | Minsk / Минск
36,00
Référence: 16_22_023
Германізмы ў беларускай мове / M. R. Pryhodzіc / М. Р. Прыгодзіч | 978-985-566-250-2 | BDU / БДУ | 2016 | 303 S. | Mіnsk / Мінск
32,00
Référence: 16_22_025
Полацкія дыяменты. Дыялектны слоўнік / Kurcova V.M. / Курцова В.М. | 978-985-08-1995-6 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2016 | 116 S. | Mіnsk / Мінск
14,00
Référence: 16_06_036
Выбраныя працы. Лемцюгова, Валянціна Пятроўна / Lemcjuhova, Valjancіna Pjatrouna / Лемцюгова, Валянціна Пятроўна | 978-985-08-1933-8 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 478 S. | Minsk / Мінск
30,00
Référence: 19_18_069
Беларуская лексіка і граматыка: моўная стыхія і моўная норма. Дапаможнік / Karatkevіc І.І. / Караткевіч І.І. | 978-617-7605-96-5 | Lіra-K / Ліра-К | 2018 | 140 S. | Kіeu / Кіеў
28,00
Référence: 15_34_001
Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 2. П–Я / uklad.: N. M. Bun’ko / уклад.: Н. М. Бунько | 978-985-08-1878-2 (Т.2); 978-985-08-1861-4 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 407 S. | Mіnsk / Мінск
48,00
Référence: 13_31_027
Беларуская азбука. Вучым літары і словы / Adamcyk M.V / Адамчык М.В | 978-985-18-2165-1 | Charvest / Харвест | 2013 | 128 S. | Mіnsk / Мінск
26,00
Référence: 16_38_019
Сучасная беларуская літаратурная мова : віды лінгвістычнага аналізу : вучэбны дапаможнік / Solachau, A.V / Солахаў, А.В | 978-985-03-2607-2 | Narodnaja asveta / Народная асвета | 2016 | 416 S. | Mіnsk / Мінск
42,00
61 - 90 sur 159 résultats