Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 - 1992

Référence: 12_35_017
24,00


/ Bystrický, Valerián - Kováč Dušan - Pešek Jan a kol. / | 978-80-224-1223-0 | Veda / | 2012 | 395 S. | Bratislava /

Plus d'informations sur le produit

Verlag Veda / Veda /
Autor Bystrický, Valerián - Kováč Dušan - Pešek Jan a kol. / Bystrický, Valerián - Kováč Dušan - Pešek Jan a kol. /
Stadt Bratislava / Bratislava /
Seiten 395 S.
ISBN 978-80-224-1223-0
Detail Publikácia kolektívu slovenských historikov má tri časti. Prvá predstavuje analýzu vývoja slovenského národa od genézy moderného slovenského národa až po zásadný obrat v moderných slovenských dejinách: rok 1918. Obdobiu rokov 1918-1945 sa venuje druhá časť a tretia obdobiu komunistickej totality. V tejto monografii ide o polemiku a pomerne detailný pohľad na kľúčové a najviac diskutované otázky slovenských dejín 19. a 20. storočia. /// Publikácia kolektívu slovenských historikov má tri časti. Prvá predstavuje analýzu vývoja slovenského národa od genézy moderného slovenského národa až po zásadný obrat v moderných slovenských dejinách: rok 1918. Obdobiu rokov 1918-1945 sa venuje druhá časť a tretia obdobiu komunistickej totality. V tejto monografii ide o polemiku a pomerne detailný pohľad na kľúčové a najviac diskutované otázky slovenských dejín 19. a 20. storočia. ///

Parcourir cette catégorie : Histoire moderne