Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost, 3 tom

Référence: 16_38_006
76,00


Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost, 3 tom / / | 978-86-519-2011-3 | Službeni glasnik / Službeni glasnik | 2016 | 252 S., Grossformat | Beograd / Beograd

Plus d'informations sur le produit

Verlag Službeni glasnik / Službeni glasnik / Službeni glasnik
Autor / /
Stadt Beograd / Beograd / Beograd
Seiten 252 S., Grossformat
ISBN 978-86-519-2011-3
Detail Knjiga koja je pred čitaocem predstavlja pokušaj da se povodom Dvadeset trećeg međunarodnog kongresa vizantologa (Beograd, 22–27. avgust 2016) u jednom koliko analitičkom toliko i sintetskom prilazu sveobuhvatno prikaže odsjaj vizantijskog prototipa u srpskoj kulturi srednjeg veka i poznijih vremena.U ovom kontekstu podrazumeva se ne samo recepcija vizantijskih uzora nego i njihovo kreativno prilagođavanje potrebama srpske sredine. Drugim rečima, osnovna koncepcija bila je da se prikažu – u celini i u detalju – rezultati prožimanja vizantijskog (preuzimanog) i srpskog (autohtonog) istorijskog miljea, uključujući i kulturne veze sa Zapadom. /// ///

Parcourir également ces catégories : Byzance, Histoire culturelle, Art, Exemplaires uniques précieuses, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst