Imprimer

Lituanie

Livres, le périodique

 


Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 542 résultats

XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai:T.1,1657-1662 m.Vilniaus miesto tarybos knyga

Référence: 12_21_001

32.38

12_21_002

Référence: 12_21_002

36.31

Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją

Référence: 12_21_003

41.21

Chtoniškoji lietuvių mitologija

Référence: 12_21_004

45.14

Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai

Référence: 12_21_005

27.48

Erotika tautosakoje

Référence: 12_21_006

39.25

Pranas Skardžius. Gyvenimas ir darbai

Référence: 12_21_008

28.46

Trys vienatvės: novelių romanas

Référence: 12_21_009

23.55

Vilnijos lenkakalbių pavardės

Référence: 12_21_010

30.42

Filosofija išeivijoje 1945 – 2000 (Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III)

Référence: 12_21_011

27.48

Vaizdinis posūkis: vaizdai – žodžiai – kūnai – žvilgsniai

Référence: 12_21_012

31.40

LIETUVOS SAKRALINĖ DAILĖ

Référence: 12_21_013

33.36

Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje

Référence: 12_21_014

25.51

Po raudonąją žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.: Lietuvos dailė 1940–1941 m.

Référence: 12_21_015

25.51

Intensyvumai ir tėkmės: Gilles`io Deleuze`o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste

Référence: 12_21_016

26.50

Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika

Référence: 12_21_017

31.40

Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje. Meno tautiškumas ir visuomeniškumas

Référence: 12_21_018

27.48

Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu 1785 - 1915

Référence: 12_21_019

40.23

Pasąmonė ir religija

Référence: 12_21_020

23.55

Sapiegų rūmai Antakalnyje

Référence: 12_21_021

41.21

Kryžiai yra dorybės ženklas, o Strėlė–pergalės. Sapiegos–valstybininkai, meno ir mecenatai

Référence: 12_21_022

96.17

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika, t. 1 (2009–2010) [LT]

Référence: 12_21_023

72.62

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai

Référence: 12_21_024

70.65

Sugrąžinta praeitis

Référence: 12_21_025

70.65

Seniausieji Lietuvos žaislai

Référence: 12_21_026

48.08

Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

Référence: 12_21_027

65.75

Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeolog. radiniai

Référence: 12_21_028

54.95

Triumfo diena

Référence: 12_21_029

60.84

Mečislovas Jučas. Bibliografija 1955–2011 m.

Référence: 12_21_030

15.70

Opera Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose

Référence: 12_21_031

57.90

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje. Istorija ir rinkiniai

Référence: 12_21_032

52.99

Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje

Référence: 12_21_033

18.64

Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Référence: 12_21_034

23.55

Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Référence: 12_21_035

24.53

Dienoraštis 1921 m. sausio 13-oji - lapkričio 7-oji

Référence: 12_21_036

35.33

Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos / Umowa Suwalska: fakty i interpretacje

Référence: 12_21_037

36.31
1 - 36 sur 542 résultats