Imprimer

Lituanie


Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 43 résultats

Predvaritel’nyj svodnyj katalog cerkovnoslavjanskich proloznych tekstov. Tom 2

Référence: 17_17_007

46.00

Vilniaus miesto planai

Référence: 17_26_001

112.00

Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys

Référence: 17_26_008

49.00

Szkoły polskie w Republice Litewskiej

Référence: 17_26_007

46.00

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis

Référence: 17_26_011

33.00

Žemaitės paslaptis : biografinis romanas

Référence: 17_17_004

30.00

Mataičių teatras

Référence: 17_26_014

67.00

Gražina Marija Martinaitienė : bibliografija, 1968-2017 m.

Référence: 17_26_017

18.00

Bibliotheca Lituana I: Bibliologijos metraštis

Référence: 17_17_005

62.00

Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas

Référence: 17_26_009

68.00

Pranas Dovydaitis

Référence: 17_26_010

57.00

Praeiga ir pertrūkis : fenomenologinės laiko sampratos transformacija

Référence: 17_27_003

42.00

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio "Metuose" : pastabos paraštėse

Référence: 17_26_015

34.00

Lietuvos žvalgyba : XX a. viduryje ir antrojoje pusėje : pirma knyga

Référence: 17_26_016

36.00

Kas pergyventa : 1930-1949 metų dienoraštis

Référence: 17_27_009

38.00

Aš beržas : poezija ir laiškai

Référence: 17_27_005

28.00

Jauno žmogaus memuarai : romanas

Référence: 17_27_006

29.00

Išdavystė : Markulio dienoraščiai

Référence: 17_27_011

32.00

Numizmatika 13–17, Metraštis 2012–2016

Référence: 17_26_012

32.00

Vieškelyje plytų vežimai : romanas

Référence: 17_27_007

29.00

Žemė buvo šviesi : poezijos rinktinė

Référence: 17_27_008

32.00

Maironis : laiškai, atsiminimai

Référence: 17_27_015

42.00

Apie žodžių sandūros tikslumą : Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai

Référence: 17_26_018

26.00

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje : mokslinių straipsnių rinkinys

Référence: 17_27_004

38.00

Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai

Référence: 17_27_001

118.00

Stebuklinės pasakos

Référence: 17_27_016

40.00

Grafinis dizainas - ir šauklys, ir pilkasis kardinolas

Référence: 17_17_003

36.00

Juozapas Čechavičius. 1818–1888. Fotografijos

Référence: 17_26_002

78.00

Senasis Baltijos sidabras iš privačios kolekcijos

Référence: 17_26_003

58.00

Eksponatai : 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės

Référence: 17_26_004

59.00

Slanime atgijusi Antika. Lietuvos etmono Mykolo Kazimiero Oginskio gobelenai

Référence: 17_26_005

34.00

Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas

Référence: 17_26_006

42.00

Petras Repšys: medaliai ir plaketės : katalogas

Référence: 17_26_013

68.00

Bibliotheca Lituana IV: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

Référence: 17_17_006

48.00

Prezidento sargyboje : leitenanto Povilo Skardžiaus istorija

Référence: 17_27_010

30.00

1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis

Référence: 17_27_002

24.00
1 - 36 sur 43 résultats