Imprimer

Slovaquie

Affichage par page
Trier par
1 - 36 sur 117 résultats

Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945)

Référence: 11_05_001

17.66

Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia

Référence: 11_05_002

13.74

Slovenskí demokrati 44-48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948

Référence: 11_05_003

17.66

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Référence: 11_05_004

16.68

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989

Référence: 11_05_005

15.70

Tretia ríša a vznik Slovenského štátu - Dokumenty II / Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates - Dokumente II

Référence: 11_05_006

19.63

Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX

Référence: 11_05_007

18.64

Pripomínam, pán premiér !

Référence: 11_05_008

11.78

Bruselenie valašiek. Naša zahranilná politika po novom

Référence: 11_05_009

17.66

Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska

Référence: 11_05_011

23.55

Budovatelské 50. roky

Référence: 11_05_013

18.64

Obchodné zákonodárstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945, I.zväzok

Référence: 11_05_014

25.51

Priama a zastupitel´ská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989

Référence: 11_05_015

16.68

Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku

Référence: 11_05_016

14.72

Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám

Référence: 11_05_017

21.59

Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Référence: 11_05_018

23.55

/ Prejavy a články (1944-1947)

Référence: 11_14_001

23.55

/ Substance Use in a Comparatice Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania,Slovakia

Référence: 11_14_002

21.59

/ Občan, spoločnost´, národ v pohybe slovenských dejín

Référence: 11_14_003

20.61

/ Triedni nepriatelia III. Svedectvá o brutalite komunistického režimu

Référence: 11_14_004

23.55

/ Transporty nádeje

Référence: 11_14_006

21.59

/ Od Trianonu po "Malu vojnu". Madari a Slováci medzi dvoma vojnami 1918-1939

Référence: 11_14_007

19.63

/ Po stopách komunizmu a milníky slovenskej krútnavy

Référence: 11_14_008

24.53

/ Štátne symboly Slovenskej republiky

Référence: 11_14_009

16.68

/ Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou (1840-1945)

Référence: 11_14_010

22.57

Bez rozsudku!

Référence: 12_25_001

23.55

Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky

Référence: 12_25_002

22.57

Na ceste k Armageddoonu. Scenáre o konci sveta

Référence: 12_25_003

28.46

Emancipácia občana

Référence: 12_25_004

14.72

Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918-1938)

Référence: 12_25_005

18.64

Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948-1968

Référence: 12_25_006

20.61

Premeny židovskej Bratislavy 1945-1989

Référence: 12_25_007

20.61

Medzivojnové európske diktatúry

Référence: 12_25_008

18.64

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970. Mýty a realita

Référence: 12_25_009

38.27

Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR.

Référence: 12_35_014

25.51

Kultúra v dejinách - dejiny v kultúre

Référence: 12_35_015

26.50
1 - 36 sur 117 résultats