Іstorycnyj syntaksys fol’kloru. Problemy pochodzennja, chronolohizaciji ta dekoduvannja narodnoji muzyky / Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики


Іstorycnyj syntaksys fol’kloru. Problemy pochodzennja, chronolohizaciji ta dekoduvannja narodnoji muzyky / Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики

Référence: 11_27_026
39.00


Іvanyc’kyj A.І. / Іваницький А.І. | 978-966-382-207-5 | NOVA KNYHA / НОВА КНИГА | 2009 | 404 S. | Vinnycja / Вінниця

Plus d'informations sur le produit

Verlag NOVA KNYHA / NOVA KNYHA / НОВА КНИГА
Autor Іvanyc’kyj A.І. / Іvanyts’kyi A.І. / Іваницький А.І.
Stadt Vinnycja / Vinnytsia / Вінниця
Seiten 404 S.
ISBN 978-966-382-207-5
Detail V roboti obstojujet’sja pryncypovo novyj pohljad na pochodzennja muzyky. Osoblyvist’ koncepciji poljahaje v urachuvanni tryjednosti myslennja, movy j muzyky. Dlja vyjavlennja j chronolohizaciji stadij rozvytku muzyky vykorystovujet’sja syntaksycnyj aparat. Majucy kompleksnyj charakter, doslidzennja spyrajet’sja na dosjahnennja ehnomuzykolopji, lohiky, paleopsycholohii', linhvistyky, archeolohiji, istoriji, etnohrafiji. Casova dystancija doslidzennja - vid zarodkiv movno-muzycnoju syntajishyky u verchnn’omu paleoliti do vynyknennja responsornoho muzycnoho periodu v pizn’omu Seredn’ovicci. Z notamy, foto, schemamy, pokazcykamy. /// V roboti obstoiuiet’sia pryntsypovo novyi pohliad na pokhodzhennia muzyky. Osoblyvist’ kontseptsii poliahaie v urakhuvanni tryiednosti myslennia, movy i muzyky. Dlia vyiavlennia i khronolohizatsii stadii rozvytku muzyky vykorystovuiet’sia syntaksychnyi aparat. Maiuchy kompleksnyi kharakter, doslidzhennia spyraiet’sia na dosiahnennia ehnomuzykolopi, lohiky, paleopsykholohii', linhvistyky, arkheolohii, istorii, etnohrafii. Chasova dystantsiia doslidzhennia - vid zarodkiv movno-muzychnoiu syntaishyky u verkhnn’omu paleoliti do vynyknennia responsornoho muzychnoho periodu v pizn’omu Seredn’ovichchi. Z notamy, foto, skhemamy, pokazhchykamy. /// В роботі обстоюється принципово новий погляд на походження музики. Особливість концепції полягає в урахуванні триєдності мислення, мови й музики. Для виявлення й хронологізації стадій розвитку музики використовується синтаксичний апарат. Маючи комплексний характер, дослідження спирається на досягнення егномузиколопї, логіки, палеопсихологіі', лінгвістики, археології, історії, етнографії. Часова дистанція дослідження - від зародків мовно-музичною синтаїсгики у верхнньому палеоліті до виникнення респонсорного музичного періоду в пізньому Середньовіччі. З нотами, фото, схемами, покажчиками.

Parcourir également ces catégories : Livres, Ethnographie, Musique