Premeny židovskej Bratislavy 1945-1989

Référence: 12_25_007
21.00


/ Sallner, Peter (ed.) / | 978-80-89218-83-7 | / Marenčin PT | 2011 | 176 S. | / Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag / / Marenčin PT
Autor Sallner, Peter (ed.) / Sallner, Peter (ed.) /
Stadt / / Bratislava
Seiten 176 S.
ISBN 978-80-89218-83-7
Detail /// /// Premeny židovskej Bratislavy po roku 1945 na základe spomienok, archívnych materiálov a dennej tlače mapujú vývoj židovskej komunity po holokauste, pričom voľne nadväzujú na knihu Mozaika židovskej Bratislavy. Jednotlivé kapitoly si všímajú rôzne témy a časové úseky. Ťažiskom je relatívne krátky časový úsek 1945-1953. Do tohto obdobia spadá emocionálne nesmierne náročné vyrovnávanie sa s fyzickými a psychickými dôsledkami holokaustu, ale aj hľadanie stratégií budúcnosti a sklamanie z reality komunistického režimu. Osobitnou kapitolou sú emigračné vlny 1945-1949, resp. po auguste 1968. Súčasťou knihy je ďalej vývoj religiózneho povedomia v podmienkach ateistickej ideológie, osudy religióznych dominánt (synagógy, cintorín Chatama Sofera) a perspektívy komunity po roku 1989.

Parcourir également ces catégories : Études juives, Histoire moderne