Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Référence: 16_08_011
36.00


Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny / Baka Igor / Baka Igor | 978-80-970768-2-5 | Pro Militaria Historica / Pro Militaria Historica | 2015 | 167 S. | Bratislava / Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Pro Militaria Historica / Pro Militaria Historica / Pro Militaria Historica
Autor Baka Igor / Baka Igor / Baka Igor
Stadt Bratislava / Bratislava / Bratislava
Seiten 167 S.
ISBN 978-80-970768-2-5
Detail Ďalším príspevkom k popularizácii najnovších poznatkov slovenskej vojenskej historiografie je i práca päťčlenného autorského kolektívu, ktorého cieľom je osloviť čo najširší okruh čitateľov, a najmä laickej verejnosti priblížiť všetky dôležité aspekty vojenských dejín Slovenska a Slovákov v rokoch 1939 – 1945. Autori sa zamerali predovšetkým na vývoj ozbrojených síl na území Slovenska v kontexte vnútro- a zahraničnopolitického vývoja, na nasadenie slovenskej armády na frontoch druhej svetovej vojny, formovanie a vývoj čs. zahraničného vojenského odboja a pôsobenie Slovákov, na domáci vojenský odboj a ozbrojený zápas na Slovensku v rokoch 1944 – 1945, bojové operácie pri oslobodzovaní Slovenska, situáciu na oslobodenom území a dôsledky vojny – obete, vojnovéškody, bipolarizácia spoločnosti. Publikácia je prehľadne štrukturovaná a každá dôležitá udalosť, osobnosť či vývoj situácie a jej dôsledky sú dokumentované bohatým obrazovým materiálom – dobovými fotografiami, plagátmi, letákmi, autentickými dokumentmi, mapkami, náčrtmi, prehľadovými tabuľkami, ako aj miniatúrami vyznamenaní, odznakov, zástav a pod. /// ///

Parcourir également ces catégories : Militaire, Histoire moderne