Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Référence: 11_05_004
17.00


Londák, Miroslav | 978-80-89396-10-8 | Historický ústav SAV | 2010 | 296 S. | Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Historický ústav SAV
Autor Londák, Miroslav
Stadt Bratislava
Seiten 296 S.
ISBN 978-80-89396-10-8
Detail V najnovšej publikácii, na pozadí snáh o ekonomické reformy, s ktorými sa komunistický režim v Československu prichádzal v 50. a 60. rokoch 20. storočia, autor prináša príbeh slovenskej ekonomiky, ktorý nebol ani zďaleka taký optimálny, za aký ho režim s obľubou vyhlasoval.

Parcourir également ces catégories : Slovaquie, Histoire moderne