Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska

Référence: 11_05_011
24.00


Bystrický, Valerián-Miroslav Michela-Michal Schvarc | 978-80-224-1150-9 | Veda | 2010 | 576 S. | Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Veda
Autor Bystrický, Valerián-Miroslav Michela-Michal Schvarc
Stadt Bratislava
Seiten 576 S.
ISBN 978-80-224-1150-9
Detail Kolektívna monografia prináša súbor zaujímavých, podnetných a cenných štúdií, väčšinou napísaných na velmi dobrej odbornej úrovni, s množstvom nových pohladov, ktoré na základe koncentrovaného výskumu rozširujú naše doterajšie poznanie o problematike vývoja od októbra 1938 do marca 1939 v Česko-Slovensku.

Parcourir également ces catégories : Slovaquie, Histoire moderne