Latviešu grāmatika 1783

Référence: 16_26_019
46.00


Latviešu grāmatika 1783 / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs | 978-9984-893-14-3 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2015 | 432 S. | Rīga / Rīga

Plus d'informations sur le produit

Verlag LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Autor Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs
Stadt Rīga / Rīga / Rīga
Seiten 432 S.
ISBN 978-9984-893-14-3
Detail Latviešu gramatika, sarakstīta no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu biedrības biedra. Otrais izdevums, no paša autora uzlabots, papildināts un no jauna pārstrādāts. Jelgava, J.F.Stenhāgens, 1783. /// ///

Parcourir également ces catégories : Études baltistic, Histoire, Linguistique, Exemplaires uniques précieuses, Geschichte, Slawistik