Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrajiny. Naukovo-praktycnyj komentar. U 2-ch tomach


1 - 1 sur 66 résultats

Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrajiny. Naukovo-praktycnyj komentar. U 2-ch tomach

Référence: 12_47_039
78,00


Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2-х томах / Za zah.red. Tacija V.Ja., Psonky V.P., Portnova A.V. / За заг.ред. Тація В.Я., Пшонки В.П., Портнова А.В. | | / | 2012 | 1430 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag / /
Autor Za zah.red. Tacija V.Ja., Psonky V.P., Portnova A.V. / Za zah.red. Tatsiia V.Ia., Pshonky V.P., Portnova A.V. / За заг.ред. Тація В.Я., Пшонки В.П., Портнова А.В.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 1430 S.
ISBN 0
Detail Naukovo-praktycnyj komentar do Kryminal’noho procesual’noho kodeksu Ukrajiny pidhotovlenyj providnymy vitcyznjanymy naukovcjamy ta predstavnykamy praktycnych vidomstv. U n’omu vrachovani praktyka Jevropejs’koho sudu z prav ljudyny, nacional’nyj dosvid ta pravovi tradyciji, jaki prytamanni sucasnij nacional’nij pravovij systemi, a takoz novi pidchody do pobudovy procedury kryminal’noho provadzennja, okremych joho stadij ta instytutiv. Komentar skladajet’sja z dvoch tomiv. Persyj tom mistyt’ tlumacennja zahal’nych polozen’, skladovymy jakych je normy pro kryminal’ne procesual’ne zakonodavstvo ta sfera joho diji, zasady kryminal’noho provadzennja, normy, jaki vrehul’ovujut’ procesual’ne polozennja sudu, storin ta insych ucasnykiv kryminal’noho provadzennja, dokazy i dokazuvannja, fiksuvannja kryminal’noho provadzennja, vymohy, sco vysuvajut’sja do procesual’nych risen’, tosco. Predmetom naukovo-praktycnoho komentuvannja v persomu tomi takoz je polozennja kryminal’noho procesual’noho zakonu, jaki vrehul’ovujut’ zastosuvannja zachodiv zabezpecennja kryminal’noho provadzennja, a takoz dosudove provadzennja. Druhyj tom mistyt’ komentar do rozdiliv, jaki unormovujut’ sudove provadzennja u persij instanciji, sudove provadzennja z perehljadu sudovych risen’, osoblyvi porjadky kryminal’noho provadzennja, proceduru vidnovlennja vtracenych materialiv kryminal’noho provadzennja, vykonannja sudovych risen’ ta miznarodne spivrobitnyctvo pid cas kryminal’noho provadzennja. /// Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminal’noho protsesual’noho kodeksu Ukrainy pidhotovlenyi providnymy vitchyznianymy naukovtsiamy ta predstavnykamy praktychnykh vidomstv. U n’omu vrakhovani praktyka Ievropeis’koho sudu z prav liudyny, natsional’nyi dosvid ta pravovi tradytsii, iaki prytamanni suchasnii natsional’nii pravovii systemi, a takozh novi pidkhody do pobudovy protsedury kryminal’noho provadzhennia, okremykh ioho stadii ta instytutiv. Komentar skladaiet’sia z dvokh tomiv. Pershyi tom mistyt’ tlumachennia zahal’nykh polozhen’, skladovymy iakykh ie normy pro kryminal’ne protsesual’ne zakonodavstvo ta sfera ioho dii, zasady kryminal’noho provadzhennia, normy, iaki vrehul’ovuiut’ protsesual’ne polozhennia sudu, storin ta inshykh uchasnykiv kryminal’noho provadzhennia, dokazy i dokazuvannia, fiksuvannia kryminal’noho provadzhennia, vymohy, shcho vysuvaiut’sia do protsesual’nykh rishen’, toshcho. Predmetom naukovo-praktychnoho komentuvannia v pershomu tomi takozh ie polozhennia kryminal’noho protsesual’noho zakonu, iaki vrehul’ovuiut’ zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminal’noho provadzhennia, a takozh dosudove provadzhennia. Druhyi tom mistyt’ komentar do rozdiliv, iaki unormovuiut’ sudove provadzhennia u pershii instantsii, sudove provadzhennia z perehliadu sudovykh rishen’, osoblyvi poriadky kryminal’noho provadzhennia, protseduru vidnovlennia vtrachenykh materialiv kryminal’noho provadzhennia, vykonannia sudovykh rishen’ ta mizhnarodne spivrobitnytstvo pid chas kryminal’noho provadzhennia. /// Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України підготовлений провідними вітчизняними науковцями та представниками практичних відомств. У ньому враховані практика Європейського суду з прав людини, національний досвід та правові традиції, які притаманні сучасній національній правовій системі, а також нові підходи до побудови процедури кримінального провадження, окремих його стадій та інститутів. Коментар складається з двох томів. Перший том містить тлумачення загальних положень, складовими яких є норми про кримінальне процесуальне законодавство та сфера його дії, засади кримінального провадження, норми, які врегульовують процесуальне положення суду, сторін та інших учасників кримінального провадження, докази і доказування, фіксування кримінального провадження, вимоги, що висуваються до процесуальних рішень, тощо. Предметом науково-практичного коментування в першому томі також є положення кримінального процесуального закону, які врегульовують застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також досудове провадження. Другий том містить коментар до розділів, які унормовують судове провадження у першій інстанції, судове провадження з перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального провадження, процедуру відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, виконання судових рішень та міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Livres, Criminologie, Jurisprudence
1 - 1 sur 66 résultats