Prokuror v apeljacijnomu provadzenni u kryminal’nych spravach: Navcal’nyj posibnyk / Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: Навчальний посібник


Prokuror v apeljacijnomu provadzenni u kryminal’nych spravach: Navcal’nyj posibnyk / Прокурор в апеляційному провадженні у кримінальних справах: Навчальний посібник

Référence: 11_01_083
19,00


Koz’jakov, І. / Козьяков, І. | 978-966-2183-81-8 | Alerta / Алерта | 2010 | 148 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Alerta / Alerta / Алерта
Autor Koz’jakov, І. / Koz’iakov, І. / Козьяков, І.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 148 S.
ISBN 978-966-2183-81-8
Detail У навчальному посібнику на основі чинного кримінально-процесуального законодавства, узагальнення практики участі прокурорів в апеляційному провадженні та власного практичного досвіду авторів  розглядаються актуальні правові проблеми інституту апеляційного провадження у кримінальному судочинстві,  структура, зміст і види апеляцій, реалізація повноважень прокурора у цій сфері. Запропонована авторська методика виявлення судових помилок, що можуть бути підставами для апеляції, викладені апробовані в практичній діяльності рекомендації з питань підготовки прокурора до участі в апеляційному провадженні, розроблена тактика цього виду прокурорської діяльності. /// U navcal’nomu posibnyku na osnovi cynnoho kryminal’no-procesual’noho zakonodavstva, uzahal’nennja praktyky ucasti prokuroriv v apeljacijnomu provadzenni ta vlasnoho praktycnoho dosvidu avtoriv  rozhljadajut’sja aktual’ni pravovi problemy instytutu apeljacijnoho provadzennja u kryminal’nomu sudocynstvi,  struktura, zmist i vydy apeljacij, realizacija povnovazen’ prokurora u cij sferi. Zaproponovana avtors’ka metodyka vyjavlennja sudovych pomylok, sco mozut’ buty pidstavamy dlja apeljaciji, vykladeni aprobovani v praktycnij dijal’nosti rekomendaciji z pytan’ pidhotovky prokurora do ucasti v apeljacijnomu provadzenni, rozroblena taktyka c’oho vydu prokurors’koji dijal’nosti. /// U navchal’nomu posibnyku na osnovi chynnoho kryminal’no-protsesual’noho zakonodavstva, uzahal’nennia praktyky uchasti prokuroriv v apeliatsiinomu provadzhenni ta vlasnoho praktychnoho dosvidu avtoriv  rozhliadaiut’sia aktual’ni pravovi problemy instytutu apeliatsiinoho provadzhennia u kryminal’nomu sudochynstvi,  struktura, zmist i vydy apeliatsii, realizatsiia povnovazhen’ prokurora u tsii sferi. Zaproponovana avtors’ka metodyka vyiavlennia sudovykh pomylok, shcho mozhut’ buty pidstavamy dlia apeliatsii, vykladeni aprobovani v praktychnii diial’nosti rekomendatsii z pytan’ pidhotovky prokurora do uchasti v apeliatsiinomu provadzhenni, rozroblena taktyka ts’oho vydu prokurors’koi diial’nosti.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Criminologie, Jurisprudence