Zalizobetonni konstrukciji z napruzuvanymy stykamy i rehuljuvannjam zusyl’ / Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль


Zalizobetonni konstrukciji z napruzuvanymy stykamy i rehuljuvannjam zusyl’ / Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль

Référence: 11_01_269
39,00


Hnidec’, B. / Гнідець, Б. | 978-966-553-823-3 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2008 | 548 S. | L’viv / Львів

Plus d'informations sur le produit

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor Hnidec’, B. / Hnidets’, B. / Гнідець, Б.
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 548 S.
ISBN 978-966-553-823-3
Detail У монографії наведено результати розробок, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об’єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів, а також методику їх розрахунку з урахуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу. Розглянуто особливості технології виконання попередньо напружених стиків цих конструкцій із застосуванням електротермічного і силового методів натягу арматури з автоматизацією контролю технологічних операцій. /// U monohrafiji navedeno rezul’taty rozrobok, doslidzen’ i vprovadzennja v budivnyctvo na bahat’och ob’jektach novych zbirnych i zbirno-monolitnych statycno nevyznacenych zalizobetonnych konstrukcij z napruzuvanymy stykamy i rehuljuvannjam zusyl’. Rozhljanuto zalizobetonni konstrukciji odnopoverchovych, bahatopoverchovych promyslovych i hromads’kych budynkiv, inzenernych sporud ta prohonovych budov mostiv, a takoz metodyku jich rozrachunku z urachuvannjam poperedn’oho napruzennja nadopornoji armatury, riznych vydiv stykiv, sposobiv jich vykonannja i technolohiji montazu. Rozhljanuto osoblyvosti technolohiji vykonannja poperedn’o napruzenych stykiv cych konstrukcij iz zastosuvannjam elektrotermicnoho i sylovoho metodiv natjahu armatury z avtomatyzacijeju kontrolju technolohicnych operacij. /// U monohrafii navedeno rezul’taty rozrobok, doslidzhen’ i vprovadzhennia v budivnytstvo na bahat’okh ob’iektakh novykh zbirnykh i zbirno-monolitnykh statychno nevyznachenykh zalizobetonnykh konstruktsii z napruzhuvanymy stykamy i rehuliuvanniam zusyl’. Rozhlianuto zalizobetonni konstruktsii odnopoverkhovykh, bahatopoverkhovykh promyslovykh i hromads’kykh budynkiv, inzhenernykh sporud ta prohonovykh budov mostiv, a takozh metodyku ikh rozrakhunku z urakhuvanniam poperedn’oho napruzhennia nadopornoi armatury, riznykh vydiv stykiv, sposobiv ikh vykonannia i tekhnolohii montazhu. Rozhlianuto osoblyvosti tekhnolohii vykonannia poperedn’o napruzhenykh stykiv tsykh konstruktsii iz zastosuvanniam elektrotermichnoho i sylovoho metodiv natiahu armatury z avtomatyzatsiieiu kontroliu tekhnolohichnykh operatsii.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Engineering