Osnovy urbanistyky. Terytorial’ne i prostorove planuvannja / Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування


Osnovy urbanistyky. Terytorial’ne i prostorove planuvannja / Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування

Référence: 11_01_270
27,00


Posac’kyj, B. / Посацький, Б. | 978-966-553-916-2 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2010 | 344 S. | L’viv / Львів

Plus d'informations sur le produit

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor Posac’kyj, B. / Posats’kyi, B. / Посацький, Б.
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 344 S.
ISBN 978-966-553-916-2
Detail У монографії розглянуто основні питання теорії і практики урбаністики та урбанізації, фізико-географічного, етнографічного та економічного районування території, територіального формування розселення, розпланування територій різних рівнів, формування міського розселення, структури розпланування міста та її основних складових, вуличної мережі транспортного і пішохідного руху, засади формування міського ландшафту та архітектурного образу міста, принципи охорони культурної спадщини у містах, основні положення просторового планування і проектування. /// U monohrafiji rozhljanuto osnovni pytannja teoriji i praktyky urbanistyky ta urbanizaciji, fizyko-heohraficnoho, etnohraficnoho ta ekonomicnoho rajonuvannja terytoriji, terytorial’noho formuvannja rozselennja, rozplanuvannja terytorij riznych rivniv, formuvannja mis’koho rozselennja, struktury rozplanuvannja mista ta jiji osnovnych skladovych, vulycnoji merezi transportnoho i pisochidnoho ruchu, zasady formuvannja mis’koho landsaftu ta architekturnoho obrazu mista, pryncypy ochorony kul’turnoji spadscyny u mistach, osnovni polozennja prostorovoho planuvannja i proektuvannja. /// U monohrafii rozhlianuto osnovni pytannia teorii i praktyky urbanistyky ta urbanizatsii, fizyko-heohrafichnoho, etnohrafichnoho ta ekonomichnoho raionuvannia terytorii, terytorial’noho formuvannia rozselennia, rozplanuvannia terytorii riznykh rivniv, formuvannia mis’koho rozselennia, struktury rozplanuvannia mista ta ii osnovnykh skladovykh, vulychnoi merezhi transportnoho i pishokhidnoho rukhu, zasady formuvannia mis’koho landshaftu ta arkhitekturnoho obrazu mista, pryntsypy okhorony kul’turnoi spadshchyny u mistakh, osnovni polozhennia prostorovoho planuvannia i proektuvannia.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Architecture, Engineering