Slounіk asabovych ulasnych іmen / Слоўнік асабовых уласных імён


Slounіk asabovych ulasnych іmen / Слоўнік асабовых уласных імён

Référence: 11_10_006
26,00


A. K. Uscіnovіc / А. К. Усціновіч | 978-985-6941-10-1 | Lіtaratura і Mastactva / Літаратура і Мастацтва | 2011 | 240 S. | Minsk / Минск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Lіtaratura і Mastactva / Lіtaratura і Mastatstva / Літаратура і Мастацтва
Autor A. K. Uscіnovіc / A. K. Ustsіnovіch / А. К. Усціновіч
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 240 S.
ISBN 978-985-6941-10-1
Detail Slounіk z’jauljaecca najbol’s pounym narmatyunym davednіkam pa vykarystannі ulasnych asabovych belaruskіch іmen, utvarennі іmen pa bac’ku. Pryvedzeny roznyja pa pachodzannі muzcynskіja і zanocyja іmeny, u tym lіku redkauzyval’nyja і ustarelyja; padadzeny najbol’s pasyranyja іch narodnyja, razmounyja і vytvornyja formy і varyjanty. Vydanne utrymlіvae taksama іnfarmacyju ab іnsamounych adpavednіkach belaruskіch іmen. /// Slounіk z’iauliaetstsa naibol’sh pounym narmatyunym davednіkam pa vykarystannі ulasnykh asabovykh belaruskіkh іmen, utvarennі іmen pa bats’ku. Pryvedzeny roznyia pa pakhodzhannі muzhchynskіia і zhanochyia іmeny, u tym lіku redkauzhyval’nyia і ustarelyia; padadzeny naibol’sh pashyranyia іkh narodnyia, razmounyia і vytvornyia formy і varyianty. Vydanne utrymlіvae taksama іnfarmatsyiu ab іnshamounykh adpavednіkakh belaruskіkh іmen. /// Слоўнік з’яўляецца найбольш поўным нарматыўным даведнікам па выкарыстанні ўласных асабовых беларускіх імён, утварэнні імён па бацьку. Прыведзены розныя па паходжанні мужчынскія і жаночыя імёны, у тым ліку рэдкаўжывальныя і ўстарэлыя; пададзены найбольш пашыраныя іх народныя, размоўныя і вытворныя формы і варыянты. Выданне ўтрымлівае таксама інфармацыю аб іншамоўных адпаведніках беларускіх імён.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Etymalahіcny slounіk belaruskaj movy. T. 13. S – T
18,00
Hіstarycny slounіk belaruskaj movy. Vyp. 30 / Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30
22,00
Epіhrafіka Belarusі X–XІV stst. / Эпіграфіка Беларусі Х–ХІV стст.
22,00
Hіstarycny slounіk belaruskaj movy / Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып. 31
26,00
Hіstarycny slounіk belaruskaj movy. Vyp. 32
26,00

Parcourir également ces catégories : Belarus, Linguistique, Dictionnaires