Vyhnanyja z rodnaha kraju : Pasljalіstapadauskaja emіhracyja z Belarusі і Lіtvy (1830-1870-ja hady) / Выгнаныя з роднага краю : Паслялістападаўская эміграцыя з Беларусі і Літвы (1830-1870-я гады)


Vyhnanyja z rodnaha kraju : Pasljalіstapadauskaja emіhracyja z Belarusі і Lіtvy (1830-1870-ja hady) / Выгнаныя з роднага краю : Паслялістападаўская эміграцыя з Беларусі і Літвы (1830-1870-я гады)

Référence: 11_33_102
29,00


Matvejcyk D.C. / Матвейчык Д.Ч. | 978-985-6968-17-7 | Lіmaryus / Лімарыус | 2011 | 200 S. | Mіnsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Lіmaryus / Lіmaryus / Лімарыус
Autor Matvejcyk D.C. / Matveichyk D.Ch. / Матвейчык Д.Ч.
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 200 S.
ISBN 978-985-6968-17-7
Detail Manahrafіja prysvecana adnoj z malavjadomych staronak hіstoryі hramadska-palіtycnaha ruchu na zemljach Belarusі і Lіtvy u XIX st. — emіhracyі udzel’nіkau paustannja 1830-1831 hh. Na padstave syrokaha kola raznastajnych krynіc dasleduecca vjalіkaja kol’kasc’ zvjazanych z emіhracyjaj pytannjau. /// Manahrafіia prysvechana adnoi z malaviadomykh staronak hіstoryі hramadska-palіtychnaha rukhu na zemliakh Belarusі і Lіtvy u XIX st. — emіhratsyі udzel’nіkau paustannia 1830-1831 hh. Na padstave shyrokaha kola raznastainykh krynіts dasleduetstsa vialіkaia kol’kasts’ zviazanykh z emіhratsyiai pytanniau. /// Манаграфія прысвечана адной з малавядомых старонак гісторыі грамадска-палітычнага руху на землях Беларусі і Літвы ў XIX ст. — эміграцыі ўдзельнікаў паўстання 1830-1831 гг. На падставе шырокага кола разнастайных крыніц даследуецца вялікая колькасць звязаных з эміграцыяй пытанняў.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Études baltistic, Histoire