Apvērsums. 1934.gada 15.maija notikumi avotos un pētījumos

Référence: 12_23_024
35,00


/ Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons (Sast.) / | 9789984986654 | / Latvijas nacionālais arhīvs | 2012 | 575 S. | / Riga

Plus d'informations sur le produit

Verlag / / Latvijas nacionālais arhīvs
Autor Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons (Sast.) / Valters Ščerbinskis, Ēriks Jēkabsons (Sast.) /
Stadt / / Riga
Seiten 575 S.
ISBN 9,78998E+12
Detail /// /// Latvijas 20. gadsimta vēsturē ir bijuši vairāki būtiski pavērsiena punkti, kas radikāli izmainījuši valsts attīstību, politiskās, sociālās un saimnieciskās attiecības. Viens no šādiem pavērsieniem bija 1934. gada 15. maijā īstenotais valsts apvērsums, kā rezultātā Latvijā likvidēja demokrātisko iekārtu un izveidoja autoritāro režīms ar tālejošām sekām valsts un tautas liktenī.Izdevums ”Apvērsums: 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos” veidots LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā un veidošanu arhīvs uzsāka vēl pirms 12 gadiem. Tas veltīts 1934. gada 15. maija apvērsuma problemātikai, kas vienmēr ir izraisījusi un joprojām izraisa atšķirīgus un pat pretrunīgus vērtējumus vēsturiskajā literatūrā, atmiņās un publicistikā. Tieši tādēļ ļoti būtiski ir dot sabiedrībai iespēju analizēt pilnu, iespējami vispusīgu avotu klāstu par šo tēmu.Prezentētais izdevums veidots divās daļās. Pirmajā daļā ievietoti vēsturnieku Valtera Ščerbinska, Ērika Jēkabsona, Ineša Feldmaņa un Ilgvara Butuļa raksti, kas analizē 1934. gada 15. maija apvērsuma cēloņus, norisi un sekas, pēta reakciju ārzemēs, analizē autoritārisma viļņus Eiropā pēc Pirmā pasaules kara un aplūko Kārļa Ulmaņa autoritāro ideoloģiju.Izdevuma otrajā daļā ievietoti 286 dokumenti, kas zinātniskas atlases procesā novērtēti par tādiem, kas visspilgtāk reprezentē un ilustrē izdevuma tēmu. Tematiski dokumenti sakārtoti sešās nodaļās. Pirmajā ievietotas apvērsuma līdzdalībnieku un laikabiedru atmiņas, kā arī padomju apcietinājumā sniegtās liecības par apvērsumu un tā laiku pēc vairākiem gadiem vai pat desmitgadēm. Otrajā nodaļā apkopoti dokumenti par laikposmu pirms apvērsuma, kas atspoguļo tā sagatavošanas gaitu un politisko kontekstu valstī. Trešajā nodaļā ievietoti Latvijas izcelsmes dokumenti, kas iespējami vispusīgi ataino apvērsuma norises, savukārt ceturtajā – dokumenti, kas atspoguļo pēcapvērsuma norises, svarīgākos notikumus 1934. gada vasarā, kā arī sabiedrības noskaņojumu. 5. nodaļā apkopoti ārvalstu diplomātisko un militāro pārstāvju ziņojumi savām valdībām par notikušo Latvijā, bet 6. nodaļā – dokumenti, kuros atspoguļojas Latvijas ārlietu resora aktivitātes, cenšoties radīt vēlamo priekšstatu par izmaiņām valstī.

Parcourir cette catégorie : Histoire moderne