Dejiny slovenskej televízie Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956 - 1989)

Référence: 16_08_010
25,00


Dejiny slovenskej televízie Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956 - 1989) / Stadtrucker Ivan / Stadtrucker Ivan | 978-80-8046-738-8 | Perfekt / Perfekt | 2016 | 312 S. | Bratislava / Bratislava

Plus d'informations sur le produit

Verlag Perfekt / Perfekt / Perfekt
Autor Stadtrucker Ivan / Stadtrucker Ivan / Stadtrucker Ivan
Stadt Bratislava / Bratislava / Bratislava
Seiten 312 S.
ISBN 978-80-8046-738-8
Detail Národná inštitúcia STV si určite zaslúži svoj vlastný životopis. Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v publikácii zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956 až 1989. Publikácia je zostavená prehľadne a systematicky, zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie. Čitateľ sa dozvie mnoho o začiatkoch vysielania, o rôznych druhoch programov od spravodajských a športových, cez hudobné, detské až po vzdelávacie a dokumentárne programy v rôznych obdobiach. V súvislosti s inscenáciami a filmovým vysielaním sú spomenuté aj mnohé známe herecké mená. Autor nezabudol ani na dôležitosť takých profesií ako bol kameraman či scénograf. Kniha je určená nielen študentom VŠMU, Filmovej a televíznej fakulty, ale aj inštitúciám a širokej verejnosti, ktorú zaujíma kľukatá cesta Slovenskej televízie od jej počiatkov až do roku 1989. /// ///

Parcourir également ces catégories : Politique, Histoire moderne