Imprimer

Histoire moderne


Affichage par page
Trier par
31 - 60 sur 62 résultats
Référence: 14_07_018
/ Šāberte B. / | 978-9934-11-414-4 | Jumava / | 2014 | 184 s. | Riga /
28,00
Référence: 16_13_007
Māksla un Latvijas valsts / / | 978-9934-512-73-5 | Neputns / Neputns | 2016 | 366 S. | Riga / Riga
52,00
Référence: 16_26_016
Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas / Daija, Pauls; Hanovs, Deniss; Jansone, Ilze / Daija, Pauls; Hanovs, Deniss; Jansone, Ilze | 978-9984-879-22-2 | Zinātne / Zinātne | 2016 | 267 S. | Rīga / Rīga
22,00
Référence: 16_13_008
Viena latvieša stāsts : mūža svētdienā  / Gothards Adolfs Caucis / Gothards Adolfs Caucis | 978-9934-15-118-7 | Lauku avīze / Lauku avīze | 2015 | 429 S. | Riga / Riga
34,00
Référence: 16_13_014
Latvijas leģēndas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku : V  / Ekis, Andrejs / Ekis, Andrejs | 978-9934-11-847-0 | Jumava   / Jumava   | 2015 | 179 S. | Riga / Riga
28,00
Référence: 16_35_035
Latviesi un Latvija : I sejums : latviesi  / Stradins, Janis / Stradins, Janis | 978-9934-8114-9-4  | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 526 S., Grossformat | Riga / Riga
68,00
Référence: 16_35_037
Latvieši un Latvija : III sējums : atjaunotā latvijas valsts  / Jundzis, Talavs / Jundzis, Talavs | 978-9934-8373-4-0 | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 479 S., Grossformat | Riga / Riga
68,00
Référence: 16_35_023
Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas / Strazdiņa Velta / Strazdiņa Velta | 978-9934-11-739-8 | Jumava / Jumava | 2015 | 240 S. | Riga / Riga
30,00
Référence: 16_35_038
Latvieši un Latvija : IV sējums : latvijas kultūra, izglītība, zinātne / Hausmanis, Victors / Hausmanis, Victors | 978-9934-8373-5-7 | Latvijas Zinātņu akadēmija / Latvijas Zinātņu akadēmija | 2013 | 814 S., Grossformat | Riga / Riga
72,00
Référence: 16_35_058
Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas... / Blaua Līga / Blaua Līga | 978-9984-960-46-3 | žurnāls Santa / žurnāls Santa | 2014 | 320 S. | Riga / Riga
32,00
Référence: 16_35_024
Latvia. Toward 100 Years / Bleiere Daina u.c. / Bleiere Daina u.c. | 978-9934-11-678-0 | Jumava / Jumava | 2014 | 574 S., Grossformat | Riga / Riga
68,00
Référence: 16_35_025
1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās / Ekmane Barba u.c. (veidotāji) / Ekmane Barba u.c. (veidotāji) | 978-9984-840-27-7 | Latvijas Vēstnesis / Latvijas Vēstnesis | 2013 | 800 S., Grossformat | Riga / Riga
87,00
Référence: 16_35_026
Padomju Latvija 1918-1919 / Šiliņš Jānis / Šiliņš Jānis | 978-9934-839-90-0 | Vēstures izpētes un popularizēšanas bied / Vēstures izpētes un popularizēšanas bied | 2013 | 264 S. | Riga / Riga
38,00
Référence: 17_03_004
Draudu un cerību lokā / Uldis Neiburgs / Uldis Neiburgs | 978-9934-121-58-6 | Mansards apgāds / Mansards apgāds | 2017 | 445 S. | Riga / Riga
34,00
Référence: 16_35_057
Sirdsmīļo brālīt! Raiņa un māsas Līzes sarakste / Jablovska Gaida (sastādītāja) / Jablovska Gaida (sastādītāja) | 978-9984-312-79-8 | Madris / Madris | 2014 | 288 S. | Riga / Riga
34,00
Référence: 17_03_005
Atmiņas neizgaist / autobiogrāfisks vēstījums par 1949 gadu / Juris Sārnis / Juris Sārnis | 978-9934-200-17-5 | Jumava / Jumava | 2017 | 118 S. | Riga / Riga
18,00
Référence: 17_03_006
Pēdējās dienas Kurzemē / Jānis Sudrabiņs / Jānis Sudrabiņs | 978-9934-048-89-0 | Apgāds Zvaigzne ABC / Apgāds Zvaigzne ABC | 2017 | 129 S. | Riga / Riga
26,00
Référence: 16_35_020
Neērtās patiesības. Vēstules XXI gs. latvietim / Ozols Otto / Ozols Otto | 978-9934-1512-3-1 | Lauku Avīze / Lauku Avīze | 2015 | 288 S. | Riga / Riga
29,00
Référence: 16_35_021
Latvijas valsts vēsturē. 1990.gada 4.maijs un 1991.gada 21.augusts / / | 978-9984-996-14-1 | Domas spēks / Domas spēks | 2015 | 64 S. | Riga / Riga
26,00
Référence: 16_35_027
Tas bija brīnums, ko mēs paveicām / Seleckis Vilis / Seleckis Vilis | 978-9984-499-29-1 | Tukums / Tukums | 2013 | 336 S. | Riga / Riga
30,00
Référence: 16_35_028
Latvieti, mosties! / Šteins Valdis / Šteins Valdis | 978-9984-739-26-7 | Zintnieks / Zintnieks | 2013 | 160 S. | Riga / Riga
26,00
Référence: 16_35_029
Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā / Kaprāns Mārtiņš, Procevska Olga u.c. / Kaprāns Mārtiņš, Procevska Olga u.c. | 978-9984-872-61-2 | Mansards / Mansards | 2012 | 192 S. | Riga / Riga
29,00
Référence: 16_35_030
Spridzinātāji / Ruks Māris / Ruks Māris | 978-9984-998-47-3 | Antava / Antava | 2011 | 240 S. | Riga / Riga
26,00
Référence: 16_35_031
Pagājušo gadu Latvija 1945-1990 / Kreituse Ilga, Sēja Gundega / Kreituse Ilga, Sēja Gundega | 978-9984-402-25-3 | Zvaigzne ABC / Zvaigzne ABC | 2009 | 168 S., Grossformat | Riga / Riga
72,00
Référence: 16_35_053
Ivars Ķezbers. Durvīs. Tā tas bija / Ķezbere Dace (sastādītāja) / Ķezbere Dace (sastādītāja) | 978-9934-11-7329 | Jumava / Jumava | 2015 | 320 S. | Riga / Riga
36,00
Référence: 16_35_054
Santamonika, Arhangeļskas apg. / Viks / Viks | 978-9934-11-726-8 | Jumava / Jumava | 2015 | 376 S. | Riga / Riga
38,00
Référence: 16_35_055
No kurienes nākam / Ķuzāne Lūcija / Ķuzāne Lūcija | 978-9934-120-78-7 | Mansards / Mansards | 2014 | 390 S. | Riga / Riga
38,00
Référence: 16_35_056
Tandēms. Skudru pūžņa un Dzīvokļa arhitekti / Liepiņa Aina / Liepiņa Aina | 978-9934-143-71-7 | Līdzcietības kods, biedrība / Līdzcietības kods, biedrība | 2014 | 236 S. | Riga / Riga
35,00
Référence: 16_26_014
Caur velna. zobiem. Vācu laiki šodien. 1941. - 1945. Esejas un domas / Ezergailis, Andrievs / Ezergailis, Andrievs | 978-9934-14-722-7 | Atvērtās kātuves   / Atvērtās kātuves   | 2015 | 478 S. | Rīga / Rīga
46,00
Référence: 16_26_015
Ģenerālis Jānis Balodis Krievijas izsūtījumā un cietumā 1940-1960 / Andris Caune / Andris Caune | 978-9984-824-42-0 | Latvijas vēstures institūta apgāds / Latvijas vēstures institūta apgāds | 2016 | 271 S. | Rīga / Rīga
56,00
31 - 60 sur 62 résultats