Ceļā uz Latviešu tautu

Référence: 17_03_001
34,00


Ceļā uz Latviešu tautu / / | 978-9984-747-37-8 | Latvijas nacionālais vēstures muzejs / Latvijas nacionālais vēstures muzejs | 2017 | 191 S. | Riga / Riga

Plus d'informations sur le produit

Verlag Latvijas nacionālais vēstures muzejs / Latvijas nacionālais vēstures muzejs / Latvijas nacionālais vēstures muzejs
Autor / /
Stadt Riga / Riga / Riga
Seiten 191 S.
ISBN 978-9984-747-37-8
Detail Šis darbs ir viens no noslēdzošiem posmiem muzeja jau 1996. gadā aizsāktajam projektam “Latviešu saknes”, kura ietvaros tika skaidrota latviešu etniskā vēsture, veidojot izstāžu, publikāciju, konferenču un citu pasākumu ciklu par kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem, sēļiem, vendiem un lībiešiem – etniskām grupām, kurām saplūstot izveidojās latviešu tauta. Latviešu tautas veidošanās ir sarežģīta un maz aplūkota tēma Latvijas vēsturē, ar salīdzinoši daudz neatbildētiem jautājumiem, kas skar latviešu etnoģenēzes priekšnosacījumus, apstākļus un gaitu. Par tautu tiek uzlūkota vēsturiski izveidojusies cilvēku kopa, ko raksturo saistība ar noteiktu teritoriju (tēvzemi), kopienas nosaukums un valoda, kopīgas ar vēsturi saistītas atmiņas, savdabīgi kultūras elementi (tradīcijas, apģērbs, rotas, keramika u.c.), vienotības apziņa, kas aptver vairākus nozīmīgus sabiedrības sektorus. Grāmatā “Ceļā uz latviešu tautu” akcentēti un plašāk aplūkoti latviešu etnisko identitāti raksturojoši aspekti, kas skar teritoriju, dzīvesveidu, materiālo kultūru, tradīcijas un valodu. /// ///

Parcourir cette catégorie : Histoire