Vilkår og betingelser

BETINGELSER OG REVOKATION

Forbrugerinformation jb-world

Følgende forbrugerinformationsside overholder vores lovbestemte information og instrukser. Vi informerer dig her om alle forhold i forbindelse med indgåelse af din kontrakt og dens gennemførelse. Forbrugeroplysninger er ikke en kontrakt. Det er inkluderet i vilkårene og betingelserne.

1. Oplysninger om udbyderen

Disse internet sider er et tilbud på:

jb-world

juridisk repræsenteret af Jan Berntien

Werkstr. 5

24983 Handewitt

Tyskland

Tlf.nr .: 0049 4630 /

E-mail: jb-world@gmx.de

Her kan du også indsende klager.

Moms nr.: DE284091883

 

2. Oplysninger om fortrydelsesret og instruktion

 

  2.1. Tilbagetrækning

Du kan annullere din kontrakt inden for 14 dage uden begrundelse skriftligt eller (f.eks brev, fax, e-mail.) - hvis varerne før deadline - ved at returnere varen. Perioden begynder ved modtagelsen af ​​denne instruktion på skrift, men ikke før har modtaget varerne til modtageren (i tilfælde af tilbagevendende leverancer af lignende varer ikke før den første dellevering) og heller ikke opfylde vores forpligtelser i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 forslag til lov og vores forpligtelser i henhold § 312e stk. 1 sætning 1 BGB, sammenholdt med artikel 246 § 3 BGB. For at opretholde annulleringsperioden er rettidig afsendelse af tilbagekaldelsen eller sagen tilstrækkelig. Tilbagekaldelsen skal sendes til:

jb-world

Werkstr. 5

24983 Handewitt

Tyskland

E-mail: jb-world@gmx.de

 

2.2. konsekvenser af Tilbagetrækning

I tilfælde af en effektiv annullering overgav de gensidigt modtagne ydelser og eventuelle ydelser (fx renter). Hvis du ikke kan give os tilbage den modtagne ydelse helt eller delvist eller kun i forringet tilstand, skal du betale os kompensation for værdien. Med overgivelsen af ​​ting dette ikke gælder, hvis forringelsen af ​​sagen alene på prøve - skyldes - som det ville have været muligt i en butik. I øvrigt kan du undgå forpligtelsen til at betale kompensation for en forringelse forårsaget af den tilsigtede brug af varen ved ikke at bruge varen som din egen ejendom og afstå fra at gøre noget, der forringer dets værdi. Pakkeforsendelse varer skal returneres på vores risiko. Du skal bære omkostningerne ved afkastet, hvis de leverede varer svarer til dem, der bestilles. Ellers er afkastet gratis for dig. Ikke-pakker hentes på dit sted. Forpligtelser til at refundere betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. Perioden begynder for dig med afsendelsen af ​​din tilbagekaldelse eller ting, for os med deres kvittering.

Slutningen af ​​afbestillingsreglerne

Juridisk meddelelse

Vær opmærksom på § 312d borgerkodeks (BGB) om fortrydelsesret og tilbagelevering af fjernsalgskontrakter.

§ 312d (4) nr. 1 BGB:

kan ?? Fortrydelsesretten, så vidt andet ikke er bestemt, ikke på aftaler vedrørende fjernsalg om levering af varer, der er produceret i henhold til kundens specifikationer eller tydeligt skræddersyet til personlige behov eller ikke er egnet på grund af deres tilstand for en tilbagevenden eller forkæl hurtigt eller hvis udløbsdato overskrides. ??

 

Vilkår og betingelser jb-world

 

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Følgende vilkår og betingelser er en del af enhver kontrakt mellem jb-world, Werkstr. 5

24983 Handewitt

Tyskland (i følgende: jb-world) og kunden samt deres juridiske efterfølgere.

(2) jb-world leverer sine tjenester, tjenester og forsyninger udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser. Kunden accepterer disse vilkår og betingelser som bindende for brugen af ​​tjenesterne.

 

§ 2 kontrakt konklusion

(1) Udstationering af et tilbud om varer af jb-world på eBay's websted retfærdiggør et bindende tilbud på jb-world.

(2) Kontrakten i form af en købsaftale sker ved accept af dette salgstilbud i overensstemmelse med §§ 10 og 11 i de generelle vilkår og betingelser for eBay.

 

§ 3 Statut for begrænsninger / overførsel af risiko

(1) Forældelsesfristen for krav som følge af materiel fejlansvar er 24 måneder og begynder med levering af den købte vare. Hvis kunden er iværksætter (§ 14 BGB), er perioden 12 måneder fra leveringen af ​​sagen.

(2) 1 finder ikke anvendelse på erstatningsansvar for skader som følge af skade på legeme eller helbred baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse ved jb-world eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse ved en juridisk repræsentant eller agent for jb-world

(3) 1 finder ikke anvendelse på ansvar for andre skader baseret på forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse ved jb-world eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse ved en juridisk repræsentant eller agent for jb-world.

(4) For handlende gælder lovbestemmelser, undersøgelser og klageforpligtelser i henhold til HGB.

 

§ 4 Betalingsbetingelser

(1) på tidspunktet for accept af kontrakten (§ 2, afsnit 2 af disse generelle vilkår og betingelser), gælder for hjemmesiden af ​​eBay børsnoterede priser på jb-world.

(2) Alle priser skal forstås som detailpriser inklusive den lovlige merværdiafgift.

(3) Købsprisen plus eventuelle gældende fragtomkostninger skal betales straks efter indgåelse af kontrakten. Betaling af købspris plus forsendelsesomkostninger sker ved hjælp af en af ​​de betalingsmetoder, der vises på eBay's hjemmeside.

(4) I tilfælde af forsinket betaling fra kunden er kunden forpligtet til at betale morarenter på 5 procentpoint p.a. at betale jb-world over den respektive basisrente, hvis han er forbruger (§ 13 BGB). Hvis kunden er en iværksætter (§ 14 BGB) gælder § 4, stk. 4, punkt 1, med forbehold af, at standardrenten er 8 procentpoint p.a. over den respektive basisrente.

(5) Uanset § 4, stk. 4, skal jb-world frit bevise en højere skade forårsaget af forsinkelse samt anden skade.

 

§ 5 Titelret

Indtil alle krav, herunder Saldo- og uselvstændige krav, fastholdt jb-world for enhver juridisk grund mod kunden nu eller i fremtiden, er jb-world bevarer ejendomsretten til de leverede varer.

 

§ 6 Ansvarsfraskrivelse

(1) jb-world er kun ansvarlig for andet end ved skader på liv, lemmer eller sundhedsmæssige skader, der er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed eller culpøs krænkelse af et materiale kontraktlig forpligtelse ved jb-world, dens ansatte eller dens agenter. Dette gælder også for skader som følge af overtrædelse af forpligtelser under kontraktforhandlinger samt fra ulovlige handlinger. Eventuelle yderligere erstatningsansvar er udelukket.

(2) Ansvaret er, med undtagelse af forsæt eller grov uagtsomhed, misligholdelse af en forpligtelse kardinal eller skader på liv, lemmer eller helbred ved jb-world, dens ansatte eller dens agenter i henhold til en overskuelig ved afslutningen af ​​skader og i øvrigt til det beløb, begrænset til den gennemsnitlige skade, der er typisk for kontrakten. Dette gælder også for indirekte skader, især tabt fortjeneste.

(3) Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirket.

 

§ 7 omkostninger ved afkastet.

Pakkeforsendelse varer skal returneres på vores risiko. Du er nødt til at bære omkostningerne ved tilbagelevering af varerne, hvis de leverede varer bestilt og hvis prisen på varen er større end eller mængden af ​​40 euro, hvis du til en højere pris på ting på tidspunktet for tilbagekaldelsen endnu returnering eller et kontraktmæssigt aftalt delbetaling. Ellers er afkastet gratis for dig. Ikke-pakker hentes på dit sted.

§ 8 Gældende lov / afsluttende bestemmelser

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder uden for FNs salgslov. Obligatoriske bestemmelser i den stat, hvor kunden har sin sædvanlige bopæl, forbliver upåvirket.

(2) Hvis kunden er en forretningsmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller offentlig særlige fond eller ikke har nogen generel kompetence inden for landets grænser eller flyttes til kontrakt sin bopæl i udlandet eller klagen er ikke kendt sin bopæl på tidspunktet, det sted, hvor og Sted for jurisdiktion for de tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, er jb-worlds hovedkontor.

(3) Skulle individuelle bestemmelser i denne kontrakt være ineffektive eller stride mod lovbestemmelserne, påvirker dette ikke de resterende bestemmelser i kontrakten.