Print

Linguistics


Display per page
Sort by
Product no.: 12_33_021
/ Aina Rubīna / | 9789984365480 | / Zvaigzne ABC | 2011 | 188 s. | / Riga
23.00 *
Product no.: 13_31_079
Kontaktlingvistikas un slāvu valodniecības aktuālās problēmas / / Atb. red. I. Koškins, T. Stoikova | 978-9984-45-725-3 | / Latvijas Universitāte | 2013 | 184 s. | / Riga
24.00 *
Product no.: 13_31_080
English and Latvian Word Formation Compared / / Andrejs Veisbergs | 978-9984-45-764-2 | / Latvijas Universitāte | 2013 | 140 s. | / Riga
23.00 *
Product no.: 13_23_045
/ / | | LU Akadēmiskais apgāds / | 2013 | 96 s. | Riga /
18.00 *
Product no.: 13_23_046
/ Kļave Evija, Šūpule Inese / | 9789984457079 | Latvijas Universitāte / | 2013 | 100 s. | Riga /
18.00 *
Product no.: 13_23_047
/ Kalnača Andra, Lokmane Ilze (sast.) / | 9789984456997 | Latvijas Universitāte / | 2013 | 172 s. | Riga /
26.00 *
Product no.: 16_26_021
No Dainu skapja līdz “Latvju dainām” / Treija, Rita / Treija, Rita | 978-9984-893-17-4 | LU LFMI / LU LFMI | 2015 | 356 S. | Rīga / Rīga
32.00 *
Product no.: 16_26_020
Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās / Reidzāne, Beatrise / Reidzāne, Beatrise | 978-9984-549-01-4 | Zinātne / Zinātne | 2015 | 527 S. | Rīga / Rīga
29.00 *
Product no.: 17_03_002
Svētupes Lībiešu upurala / Sandis Laime, Juris Urtāns / Sandis Laime, Juris Urtāns | 978-9984-854-76-2 | Nordik / Nordik | 2017 | 215 S. | Riga / Riga
24.00 *
Product no.: 17_03_003
Svētupe krustām šķērsām / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa / Janīna Kusīte, Rasma Noriņa | 978-9984-854-75-5 | Nordik / Nordik | 2017 | 444 S. | Riga / Riga
30.00 *
Product no.: 16_35_032
Inkluzīvi / Kursīte Janīna (sastādītāja) / Kursīte Janīna (sastādītāja) | 978-9984-455-73-0 | Latvijas Universitāte / Latvijas Universitāte | 2012 | 432 S. | Riga / Riga
42.00 *
Product no.: 16_35_033
Morfoloģijas stilistika / Kalnača Andra / Kalnača Andra | 978-9984-454-19-1 | Latvijas Universitāte / Latvijas Universitāte | 2011 | 144 S. | Riga / Riga
26.00 *
Product no.: 16_35_034
Latviešu interpunkcija. Viss par pieturzīmēm un to lietošanu / Blinkena Aina / Blinkena Aina | 978-9984-405-16-2 | Zvaigzne ABC / Zvaigzne ABC | 2010 | 440 S. | Riga / Riga
40.00 *
Product no.: 16_14_017
Latvijos lietuvių šnektos  / Garšva, Kazimieras / Garšva, Kazimieras | 978-609-411-160-0 | Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos institutas | 2015 | 352 S. + CD | Vilnius / Vilnius
34.00 *
Product no.: 16_26_019
Latviešu grāmatika 1783 / Stenders Gothards Frīdrihs / Stenders Gothards Frīdrihs | 978-9984-893-14-3 | LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts / LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts | 2015 | 432 S. | Rīga / Rīga
46.00 *
*
Prices include VAT,