Print

Slovakia

Display per page
Sort by
1 - 36 of 115 results

Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939-1945)

Product no.: 11_05_001

18.00 *

Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia

Product no.: 11_05_002

14.00 *

Slovenskí demokrati 44-48. Kapitoly z dejín Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944-1948

Product no.: 11_05_003

18.00 *

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika

Product no.: 11_05_004

17.00 *

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989

Product no.: 11_05_005

16.00 *

Tretia ríša a vznik Slovenského štátu - Dokumenty II / Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakischen Staates - Dokumente II

Product no.: 11_05_006

20.00 *

Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IX

Product no.: 11_05_007

19.00 *

Pripomínam, pán premiér !

Product no.: 11_05_008

12.00 *

Bruselenie valašiek. Naša zahranilná politika po novom

Product no.: 11_05_009

18.00 *

Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska

Product no.: 11_05_011

24.00 *

Budovatelské 50. roky

Product no.: 11_05_013

19.00 *

Obchodné zákonodárstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945, I.zväzok

Product no.: 11_05_014

26.00 *

Priama a zastupitel´ská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989

Product no.: 11_05_015

17.00 *

Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku

Product no.: 11_05_016

15.00 *

Augustín Morávek. Od arizácií k deportáciám

Product no.: 11_05_017

22.00 *

Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Product no.: 11_05_018

24.00 *

/ Prejavy a články (1944-1947)

Product no.: 11_14_001

24.00 *

/ Substance Use in a Comparatice Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania,Slovakia

Product no.: 11_14_002

22.00 *

/ Občan, spoločnost´, národ v pohybe slovenských dejín

Product no.: 11_14_003

21.00 *

/ Triedni nepriatelia III. Svedectvá o brutalite komunistického režimu

Product no.: 11_14_004

24.00 *

/ Transporty nádeje

Product no.: 11_14_006

22.00 *

/ Po stopách komunizmu a milníky slovenskej krútnavy

Product no.: 11_14_008

25.00 *

/ Štátne symboly Slovenskej republiky

Product no.: 11_14_009

17.00 *

/ Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou (1840-1945)

Product no.: 11_14_010

23.00 *

Bez rozsudku!

Product no.: 12_25_001

24.00 *

Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky

Product no.: 12_25_002

23.00 *

Na ceste k Armageddoonu. Scenáre o konci sveta

Product no.: 12_25_003

29.00 *

Emancipácia občana

Product no.: 12_25_004

15.00 *

Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918-1938)

Product no.: 12_25_005

19.00 *

Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948-1968

Product no.: 12_25_006

21.00 *

Premeny židovskej Bratislavy 1945-1989

Product no.: 12_25_007

21.00 *

Medzivojnové európske diktatúry

Product no.: 12_25_008

19.00 *

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970. Mýty a realita

Product no.: 12_25_009

39.00 *

Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR.

Product no.: 12_35_014

26.00 *

Kultúra v dejinách - dejiny v kultúre

Product no.: 12_35_015

27.00 *

Resetované Slovensko: Čistá teória vs. politická prax.

Product no.: 12_35_016

22.00 *
*
Prices include VAT,
1 - 36 of 115 results