Print

Economics


Display per page
Sort by
1 - 30 of 148 results
Product no.: 20_06_031
Історія українського кооперативного руху. Репринтне видання / Іllia Vytanovych / Ілля Витанович | 978-611-01-1853-8 | TsUL / ЦУЛ | 2019 | 624 S. | Kyiv / Київ
46.88 *
Product no.: 20_09_012
Сальдо великих грошей. Історія фінансово-банківської системи України у спогадах причетних / Alla Kovtun / Алла Ковтун | 978-966-2082-22-13 | Bukrek / Букрек | 2020 | 480 S. | Chernivtsi / Чернівці
59.10 *
Product no.: 19_02_017
Полтавське сільськогосподарське товариство (1865-1920 рр.): історія, звитяги, першопостаті / Samorodov, Viktor Mykolaiovych / Самородов, Віктор Миколайович | 978-617-633-134-6 | Dyvosvit / Дивосвіт | 2015 | 160 S. | Poltava / Полтава
43.00 *
Product no.: 20_10_004
Лобістська діяльність у країнах та інституціях Європейського союзу / Sokur S.P. / Сокур С.П. | 978-966-136-746-2  | Feniks / Фенікс | 2020 | 256 S. | Kyiv / Київ
44.84 *
Product no.: 16_05_009
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку / Nebrat V.V., Suprun N.A. ta in. / Небрат В.В., Супрун Н.А. та ін. | 978-966-02-7430-3 | Іnstytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy   / Інститут економіки та прогнозування НАН України   | 2014 | 396 S. | Kyiv / Київ
45.00 *
Product no.: 20_01_004
Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю. Вітте / S.V. Kornovenko / С.В. Корновенко | | Chabanenko / Чабаненко | 2015 | 190 S. | Cherkasy / Черкаси
39.00 *
Product no.: 19_17_013
"Львівський Манчестер" і "Галицька Каліфорнія": соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30-ті роки XX ст.) / / | 978-617-7527-44-1 | Іnstytut ukrainoznavstva im. І.Kryp'iakevycha / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича | 2019 | 572 S. | L’viv / Львів
76.00 *
Product no.: 20_05_044
Історії успіху : Видатні українські бізнесмени XIX ст.  / Vodotyka, Tetiana Serhiivna / Водотика, Тетяна Сергіївна | 978-966-03-8934-2 | Folio / Фоліо | 2020 | 235 S. | Kharkiv / Харків
36.00 *
Product no.: 17_09_014
Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування  / Kovbasiuk, Iu. V. / Ковбасюк, Ю. В. | 978-617-7320-34-9 | Lira - K / Ліра - К | 2016 | 524 S. | Kyiv / Київ
48.00 *
Product no.: 16_02_001
Новий великий німецько-український економічний словник / M. V. Syvak / М. В. Сивак | 978-966-484-019-1 | Natsional’nyi bank Ukrainy. / Національний банк України. | 2008 | 1515 S. | Kyiv / Київ
72.00 *
Product no.: 16_01_046
Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) = Ukrainian Labour Immigration in Italy (1991-2011) = Immigrazione Lavotiva Ucraina in Italia (anni 1991-2011)  / Havrylyshyn, Petro M. / Гаврилишин, Петро М. | 978-966-97378-8-5 | Dyskursus   / Дискурсус   | 2014 | 300 S. | Brusturiv / Брустурів
39.00 *
Product no.: 15_34_031
Нова буржуазія України та розвиток приватнопідприємницької діяльності на фінансовому ринку в роки непу / Volosnyk Iu. P.  / Волосник Ю. П.  | 978-966-544-257-0 | NMTs "SD" / НМЦ "СД" | 2014 | 383 S. | Kharkiv / Харків
39.00 *
Product no.: 15_34_032
Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928) / Onipko, T. V. / Оніпко, Т. В. | 978-966-184-030-9 | Poltavs’kyi universytet ekonomiky i torhivli   / Полтавський університет економіки і торгівлі   | 2010 | 381 S. | Poltava / Полтава
42.00 *
Product no.: 19_02_022
Селянство Полтавщини в добу Української революції 1917-1921 рр. / Revehuk, Viktor Iakovych / Ревегук, Віктор Якович | 978-966-192-082-7 | Poltavs’kyi literator   / Полтавський літератор   | 2017 | 386 S. | Poltava / Полтава
34.00 *
Product no.: 15_12_003
Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами: історико-економічний огляд (1919–1939 рр.) / Hrynchuts’kyi V. / Гринчуцький В. | 978-617-7181-25-4 | Vezha-Druk / Вежа-Друк | 2014 | 224 S. | Luts’k / Луцьк
37.00 *
Product no.: 17_28_010
Політична і економічна співпраця України та Чехії в умовах трансформації суспіль- них відносин (2000-2012 рр.) / Korsak R.V. / Корсак Р.В. | 978-966-2668-51-3 | Vyd-vo Fop Breza A.E. / Вид-во Фоп Бреза А.Е. | 2013 | 518 S. | Uzhhorod / Ужгород
42.00 *
Product no.: 15_19_054
Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції / A. Hryhorenko / А. Григоренко | 978-611-01-0684-9 | Tsentr uchbovoi literatury / Центр учбової літератури | 2014 | 160 S. | Kyiv / Київ
22.00 *
Product no.: 17_11_050
Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / V.Iurchyshyn / В.Юрчишин | 978-966-2050-04-02 | Zapovit / Заповіт | 2017 | 156 S., Grossformat | Kyiv / Київ
36.00 *
Product no.: 17_20_001
Нариси життя Літинщини 1917-1921 рр.: революційні події та повсякденність / Reient O. P., Rekrut V. P. / Реєнт О. П., Рекрут В. П. | 978-966-02-8211-7 | Іnstytut istorii Ukrainy, Natsional’na spilka kraieznavtsiv Ukrainy / Інститут історії України, Національна спілка краєзнавців України | 2017 | 298 S. | Kyiv / Київ
32.00 *
Product no.: 13_08_032
Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні / V.O.Shvets’ / В.О.Швець | 978-966-667-500-5 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2013 | 208 S. | Kyiv / Київ
24.00 *
Product no.: 13_08_027
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 15-те вид., допов. та переробл. / Rotan’ V. H., Zub І. V., Sonin O. Ie. / Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. | | Tsentr navchal’noi literatury / Центр навчальної літератури | 2013 | 686 S., Grossformat | Kyiv / Київ
52.00 *
Product no.: 13_08_024
Законодавство і узагальнення судової практики з питань банкрутства / Rusnak Iu.І. / Руснак Ю.І. | | Tsentr navchal’noi literatury / Центр навчальної літератури | 2012 | 420 S. | Kyiv / Київ
27.00 *
Product no.: 13_08_025
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" / / | | Tsentr navchal’noi literatury / Центр навчальної літератури | 2013 | 102 S. | Kyiv / Київ
14.00 *
Product no.: 16_01_013
Налоги и дань в Древней Руси  / Temushev, Stepan Nikolaevich / Темушев, Степан Николаевич | 978-985-566-159-8 | Belorusskii gosudarstvennyi universitet   / Белорусский государственный университет   | 2015 | 278 S. | Minsk / Минск
36.00 *
Product no.: 16_01_072
Економічний розвиток Запорозьких Вольностей періоду Нової Січі  / Mirushchenko, Oleksandr Pavlovych / Мірущенко, Олександр Павлович | 978-966-02-7626-0 | Іnstytut ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva. Zaporiz’ke viddilennia   / Інститут української археографії та джерелознавства. Запорізьке відділення   | 2015 | 214 S. | Kyiv / Київ
36.00 *
Product no.: 16_01_082
Донбас і Крим: ціна повернення  / Horbulin, Volodymyr Pavlovych / Горбулін, Володимир Павлович | 978-966-554-255-1 | Natsional’nyi instytut stratehichnykh doslidzhen’   / Національний інститут стратегічних досліджень   | 2015 | 473 S. | Kyiv / Київ
32.00 *
Product no.: 14_23_006
Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом»: Научно-практический комментарий: в 2-х томах. Том 1 / Poliakov B. M. / Поляков Б. М. | 978-966-171-778-6 | Logos / Логос | 2014 | 407 S. | Kiev / Киев
44.00 *
Product no.: 16_19_006
Дитяча праця в Україні: стан, тенденції та механізми регулювання / Mul’s’ka, Ol’ha Petrivna / Мульська, Ольга Петрівна | 978-966-02-4252-4 | Іnstytut rehional’nykh doslidzhen’ imeni M. І. Dolishn’oho NAN Ukrainy   / Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України   | 2015 | 228 S. | L’viv / Львів
22.00 *
Product no.: 16_19_005
Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування / Kolektyvna monohrafiia / Колективна монографія | 978-966-683-408-2 | ZhDTU / ЖДТУ | 2014 | 318 S. | Zhytomyr / Житомир
28.00 *
Product no.: 16_14_025
Донбас 1943–1950 років: Відновлення промислової і транспортної інфраструктури / Vietrov І. H., Lysenko O. Ie., Sheleiko T. V. / Вєтров І. Г., Лисенко О. Є., Шелейко Т. В. | 978--966-02-7374-0 (серія); 978-966-02-7693-2 | Іnstytut istorii Ukrainy / Інститут історії України | 2016 | 325 S. | Kyiv / Київ
29.00 *
*
Prices include VAT,
1 - 30 of 148 results